مشخصات اصلی


قیمت: 10000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


این دوره آموزشی محصول آکادمی Udemy می باشد. هدف این مجموعه عبارتند از:
  • صحبت کردن درباره بیشتر مسایل سیاست های بین الملل همانند یک متخصص حتی اگر شما هرگز دربازه سیاست و روابط بین الملل در دانشگاه مطالعه ای نداشته باشید.
  • پرداختن به بحث های پیچیده با استفاده از تیوری ها و مفاهیمی ماننده
system level, anarchy, balance of power, realism, liberalism, norms and values, social construction, bureaucratic behaviour, cognitive biases, و ....
  • یادگیری چگونگی توضیح دادن به دیگران در مورد فهماندن و آنالیز کردن موضوعاتی نظیر سیاست خارجه دونالد ترامپ، تروریسم و ...

سر فصل مطالب


🔵Introduction to the Course

Inside you will learn:
Student Feedback
Preview

What You Will Get From This Course
Preview

Orientation Video: How You Will Learn
Preview

Uncovering Levels of Analysis

An Exercise for Uncovering Levels of Analysis

🔵The Forest View: International System

Introducing the System Level

An Exercise for Introducing the System Level

The Realist Perspective: Glass Half Empty

An Exercise for the Realist Perspective

The Liberal Perspective: Glass Half Full

An Exercise for The Liberal Perspective

The Power of Norms

An Exercise for The Power of Norms


🔵The Tree View: Nation-states

Introducing the State Level

An Exercise for Introducing the State Level

Public Opinion, Media and Foreign Policy

An Exercise for Public opinion, media and foreign policy

Bureaucratic Fight for Survival

An Exercise for Bureaucratic Fight for Survival

The Perils of ‘Groupthink’

An Exercise for The Perils of ‘Groupthink’

🔵Inside the Tree: Individuals

Introducing the Individual Level

An Exercise for Introducing the Individual Level

Why People Get Things Wrong

An Exercise for Why People Get Things Wrong


🔵How To Use This Framework

You Are Ready! How To Use This Framework

Recommended Reading List

🔵Case Studies

Donald Trump's Foreign Policy

Islamic Terrorism

Brexit


🔵Bonus Lecture

Bonus Lecture: My Golden Advice


مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط