مشخصات اصلی


قیمت: 5000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


این کتاب بطور خلاصه 23 نکته گرامری که مورد نیاز شما در آزمون آیلتس می باشد را مطرح کرده است.

این نکات از ساده ترین نکات گرامری تا سطح پیشرفته می باشد.

فهرست این کتاب عبارت است از:


Why You Need To Read This Book
IELTS Grammar Rule No.1 - Simple Present
IELTS Grammar Rule No. 2 - Simple Past
IELTS Grammar Rule No. 3 - Present Perfect
IELTS Grammar Rule No. 4 - Subject-Verb Agreement
IELTS Grammar Rule No. 5 - Negatives
IELTS Grammar Rule No. 6 - Verb ‘To Be’ (Present / Past / Future)
IELTS Grammar Rule No. 7 - Verb ‘Can’ (Present / Past / Future)
IELTS Grammar Rule No. 8 - Adverbs
IELTS Grammar Rule No. 9 - Adverbs of Frequency
IELTS Grammar Rule No.10 - This / That / These / Those
IELTS Grammar Rule No.11 - Uncountable and Countable Nouns
IELTS Grammar Rule No.12 - Comparisons
IELTS Grammar Rule No.13 - Indefinite Pronouns
IELTS Grammar Rule No.14 - Conditional
IELTS Grammar Rule No.15 - Reported Speech
IELTS Grammar Rule No.16 - Used to
IELTS Grammar Rule No.17 - Either / Neither / Both
IELTS Grammar Rule No.18 - Transition Phrases or Words
IELTS Grammar Rule No.19 - Other / Another
IELTS Grammar Rule No. 20 - Passive Voice
IELTS Grammar Rule No. 21 - Prepositions
IELTS Grammar Rule No. 22 - Parallelism
IELTS Grammar Rule No. 23 - Pronoun Reference
BONUS – IELTS Grammar Exercises
About The Author

این کتاب حدود 37 صفحه می باشد.
مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط